Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI

GÖREV

Dr. Öğr. Üyesi Hafize Ufuk KORKMAZ

Müdür

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

Üye

Prof. Dr. Murat DARÇIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Necati VARDAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emre Burak ERTUŞ

Üye

DANIŞMA KURULU

ADI SOYADI

GÖREV

Prof. Dr. Murat CANITEZ

Üye

Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN

Üye

Doç. Dr. Hulusi AÇIKGÖZ

Üye

Doç. Dr. Merve AYDIN TERZİOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim NESİMİOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ATA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe DURAN

Üye

İDARİ İŞLER

ADI SOYADI

GÖREV

Mustafa BARDAKÇI

Sekreter