Hakkımızda

Bir ülkenin geleceği ekonomik gücüne, ekonomisi de girişimcilikte başarı durumuna bağlıdır. Üretime, ticarete, ihracata, istihdama, rekabetçi olmaya, ilerlemeye ve refaha giden yol, olumlu ve başarılı girişimcilikten geçmektedir. Girişimcilik, ekonomide kişinin ön plana çıktığı, iş yapma hürriyetine sahip olduğu, insanın ve toplumun refahı ve mutluluğu için katma değer meydana getiren, inancımızda da teşvik edilen olumlu ve faydalı bir faaliyettir. Gönümüzde bireylerin, girişimcilikleri büyük önem kazanmıştır.

Günümüzde büyük ihtiyaç konusu olan liderlik ve girişimcilik alanındaki boşluğu doldurmak, öğrencilere teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim vermek, araştırmalar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla; KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkez de öğrencilerimiz, Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı ve faydalı çalışmalar yapılacağına inanıyoruz.

Merkezimiz amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarını hedef alan liderlik ve girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak,

b) Girişimcilik ve liderlik ile ilgili panel, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

c) Girişimcilik ve liderlik konularında eğitim çalışmaları ve akademik yayınlar yapmak.

d) Girişimcilik ve liderlik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin amaçları çerçevesindeki diğer çalışmalara katılmak.