BİR HİKAYEM VAR

KTO Karatay Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve girişimci ruhları bir araya getirerek onları yönlendirmeyi, onlara destek olmayı ve hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan KTO Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu “Bir Hikayem Var” etkinliği 17-18 nisan 2018 tarihlerinde alanında uzman isimlerin katılılımıyla düzenledi. KTO Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu üniversitemizde her bölüme katkı sağlayacak yeni  fikir ve hedefler aşılayarak onlara yardımcı olacak etkinlik ve projeler hazırlamayı, alanında uzman kişilerden yardım alarak çeşitli seminerler düzenlemeyi ve projeler yürütmeyi hedeflemektedir. İnovasyon ve Ar-Geye büyük önem veren topluluğumuz, sadece teknoloji alanındaki gelişmeleri değil sosyal alandaki gelişmeleri de takip ederek her alanda girişimci yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Bu Etkinliğin Amacı: Kariyerlerinde belirli noktalara gelmiş girişimcileri ve liderleri , “Bir Hikayem Var” mottosundan yola çıkarak katılımcılarla buluşturmak ve katılımcıların sosyal, kültürel ve mesleki  gelişimlerini sağlamak, onlara bir girişimcide bulunması gereken nitelikleri kazandırmak ve hayatın her alanında yaratıcı çözümler üreten ve fark yaratan girişimciler olmaları konusunda yardımcı olmaktır.

Etkinliğin İçeriği: Öğrencilerin hedeflediği kariyerleri zorlu yollardan geçerek gerçekleştirmiş olan katılımcıların hayat hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktıkları gibi konuları anlatmaları yani tecrübelerini aktararak öğrencilerin geleceklerine ışık tutmalarıdır.

Etkinliğin Hedef Kitlesi: Türkiye ve dünya gündemini yakından takip eden, özellikle çalışmayı hedeflediği sektördeki firmaları ve bu firmaların yaptıkları çalışmaları bilen, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olan üniversite öğrencileri etkinliğin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Etkinliğin Tarihi Ve Yeri: Etkinlik 17-18 NİSAN 2018 tarihinde KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonunda yapılmıştır. Salon 450 kişiliktir. 

BİR HİKAYEM VAR BİR HİKAYEM VAR BİR HİKAYEM VAR BİR HİKAYEM VAR